"Domek Rudolfova Štola hlásí hotovo"

10.10.2020

Dnešním dnem jsme ukončili činnost koordinátora BOZP v částí realizace stavby na projektu "rekonstrukce vodárenského domku u Rudolfovy štoly. 

Rekonstrukce probíhala od začátku května a výsledný efekt stojí opravdu za to. Pevně doufáme, že se nenajde jak bývá dobrým zvykem šikovný "frajer - sprajer", který domeček bude chtít ještě vylepšit nějakým svým osobním příspěvkem. Nás zároveň těší, že se za celou dobu realizace nikdo "nedobrovolně" nevykoupal ve Vltavě a tak stavbu opouštíme bez vad a nedodělku zejména s čistým štítem z pohledu BOZP. Děkujeme zhotoviteli, zástupcům investora a TDI za perfektní spolupráci.