Bezpečnost práce

V rámci komplexních činností v oblasti bezpečnosti práce pro Vás zajistíme: 

 • Zpracování a vedení dokumentace BOZP včetně její aktualizace
 • Vyhledávaní a hodnocení rizik na pracovišti včetně návrhu opatření pro jejich minimalizaci
 • Poradenskou a kontrolní činnost na pracovišti a provedení bezpečnostních prověrek dle ZP, šetření a evidence pracovních úrazů
 • Zajištění základních a odborných školení (vazač břemen, jeřábník, lešenář, řidič referentských vozidel, obsluha VZV, zdvíhacích plošin a pod.)

Dokumentace BOZP

Vždy jednoduchá, aktuální, přehledná a věcně správná

 • provedení vstupního auditu pracoviště
 • zpracování konkrétního návrhu řešení pro Vás včetně cenové nabídky a termínu vyhotovení
 • vypracování dokumentace BOZP pro Vás na klíč v souladu s požadavky platných právních předpisů a norem
 • Předání dokumentace 
 • Případná pravidelná aktualizace (dle smlouvy)

Prevence rizik

Vyhodnocení rizik komplexně, dle pracovních činností

 • Kontrola pracoviště 
 • Vyhodnocení rizik pro konkrétní pracoviště a návrh opatření dle druhu a závažnosti rizika - zpracování dokumentace hodnocení rizik + hodnocení rizik dle technologických postupů
 • Na základě vyhodnocení rizik návrh na poskytování OOPP dle jednotlivých profesí
 • Předání dokumentace
 • Případná pravidelná aktualizace (dle smlouvy)

Poradenská a kontrolní činnost

NON-STOP Helpline +420 775 522 192

 • Poradenská a konzultační činnost NON-STOP
 • Kontrolní činnost pracoviště (provádění prověrek pracoviště dle ZP, vyhotovení záznamu o provedených kontrolách 
 • Spolupráce při vyšetřovaní okolností a příčin pracovních úrazů + vyhotovení potřebných hlášení a záznamů
 • Další činnosti dle smluvního vztahu ...

Školení pracovníků

Vždy odborné a na míru ... .

 • Základní a periodické školení BOZP zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • Specializované a odborné školení (vazač, lešenář, obsluha VZV, obsluha pracovních plošin, školení řidičů referentských vozidel, školení práce ve výškách, školení první pomoci a jiné ...
 • Vyhotovení dokladu o provedeném školení a ověření znalosti ...

Další nabízené služby pro Vás

A dále Vám nabízíme ... 

 • Revize elektrospotřebičů a nářadí
 • Revize dalších VTZ
 • Provádění kontrol žebříků a regálů
 • Zprostředkování nákupu bezpečnostních tabulek, značení a kvalitních pracovních oděvů 
 • Další služby pro Vás dle Vaší specifikace a konkrétního požadavku