Požární ochrana

V rámci komplexních činností v oblasti požární ochrany pro Vás zajistíme:

Požární ochrana a její zajištění je základním požadavkem Zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky o požární prevenci, které zaměstnavateli ukládají povinnost, zabezpečit požární ochranu na jeho pracovištích. 

Komplexní služby v oblasti PO

Když hoří utíkám ??? 

 • vypracování dokumentace PO
 • vedení dokumentace dle platných právních norem
 • vypracování začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí
 • stanovení organizace v zabezpečení požární ochrany
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí
 • vypracování požárních řádů
 • vypracování evakuačních plánů v grafické podobě
 • zastupování při jednání s orgány HZS
 • periodické školení zaměstnanců o PO
 • odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek
 • školení osob zajišťujících PO v mimoprovozní době
 • školení obsluhy ohlašovny požárů
 • pravidelný, průběžný servis požární ochrany (kontroly a revize)
 • preventivní kontroly PO na pracovištích
 • požární asistence a dozory na skupinových akcích
 • revize věcných prostředků PO