Společně - bezpečně ...

Bezpečnou práci a odpovědným přístupem, pokaždé z práce domů ... 

       Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sahá až do 18. stol. př. n. l. První zmínky přicházejí už z dob babylonského krále Chammurapi, jehož zákoník patří k nejstarším dochovaným zákonům lidstva. Tento zákoník obsahuje 282 článků, jež některé z nich mají charakter bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedním z příkladu úpravy náhrady škody, či vykonání trestu říká §229: "Jestliže stavitel pro někoho staví dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude tento stavitel potrestán smrtí". V 15. století př. n. l. se v V. knize Mojžíšově (též ve starém zákoně) píše: "Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl".

 Vítáme Vás, na stránkách společnosti T-J Safety s.r.o.

     Společnost T-J Safety s.r.o., se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Specializujeme se zejména na oblast stavebnictví, ve které působíme na trhu v různých pozicích již přes 25 let. Bude nám ctí, pokud projevíte zájem právě o naše služby.

Těšíme se na případnou vzájemnou spolupráci.

V případě dotazů, nebo zájmu o naše služby, se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit. 

Ing. Peter Grünärmel - jednatel společnosti

Kontakt

Naše služby pro Vás